BG | EN

ВИДЕО

Максим Бехар за Асоциацията на почетните консули в България, Bloomberg TV

Максим Бехар и Айкут Екен на Конференцията на FICAC за Централна и Източна Европа, Bulgaria OnAIR TV


Форум на Световната федерация на консулите (FICAC) за Централна и Източна Европа, София, 12-16 юни 2019г.