BG | EN

Facebook | LinkedIn


НОВИНИ

Смислени Срещи с гост г-жа Милена Стойчева, Министър на иновациите и растежа на Република България

17.10.2023

По инициативата „Смислени Срещи", Асоциацията на почетните консули в България (АПКБ) проведе среща с г-жа Милена Стойчева, Министър на иновациите и растежа на Република България                                                                                 

Срещата се проведе в откровена и приятелска обстановка, обсъдени бяха предизвикателствата пред България и перспективите за развитие. Министър Стойчева очерта приоритетите пред нейния ресор, а членовете на Асоциацията на свой ред за трудностите и възможностите, които виждат в реалната икономика и по отношение на страните, които представляват. Бе подчертано желанието за продължаване на диалога и по-близко сътрудничество.

» Обратно към всички новини.