BG | ENНОВИНИ

“Смислени Среща” с гост Н. Пр. Посланик Бръндуша Предеску, Румъния

21.03.2022

По инициативата „Смислени Срещи", Асоциацията на почетните консули в България (АПКБ)проведе среща с Н. Пр. г-жа Бръндуша Йоана Предеску, Посланик на Румъния в Република България.

Обсъдени бяха горещите събития от региона и позицията на страните от региона към развиващият се конфликт в Украйна, както и по-широките взаимоотношения между страните в региона.

Освен обзор на геополитическите отношения, Посланик Предеску сподели своя богат опит и виждания за развитието на Евросъюза, необходимостта от по-близко икономическо сътрудничество, инфраструктурно развитие и взаимосвързаност по оста Север Юг, включително чрез инициативата Три Морета.

 

Н. Пр. госпожа Бръндуша Йоана Предеску

Извънреден и пълномощен посланик на Румъния в Република България

Родена на 23 май 1967 г., Букурещ, Румъния

Образование

Възпитаник на Немската гимназия в гр. Букурещ

Букурещки университет, Факултет по чужди езици и литератури

Дипломатическа Академия Виена

Национален колеж за отбрана, Букурещ

Професионален опит

1990 г.  - 1992 г.  – Член на работния екип на Премиера на Румъния (Кабинета на Министър-председателя)

1992 г.   - 1993 г.   – Асистент на Съветника по външнополитически въпроси на Министър-председателя на Румъния

1993 г.   – Приемане в дипломатическия корпус на Румъния

1993 г.   - 1997 г.   – Дипломат, Дирекция ОССЕ, Съвет на Европа и НАТО, Министерство на Външните Работи, Букурещ

1997 г.   – Командирован дипломат към Секретариата на Съвета на Европа, Страсбург 

1997 г.   - 1999 г.   – Посолство но Румъния във Виена, Австрия, политически въпроси и преса; от 1998 г. – първи сътрудник

1999 г.  - 2000 г.   – Постоянно представителство на Румъния към ОССЕ, Виена, Австрия

2000 г.   – Директор на Дирекция „Съвет на Европа и Права на човека“, Министерство на Външните Работи, Букурещ; Представител на Румъния към Управителния съвет по правата на човека към Съвета на Европа (CDDH)

2001 г.   – Държавен секретар, Председател на Националния орган за закрила на детето и осиновяване, Правителство на Румъния, Букурещ

2002 г.   - Директор на Дирекция „Северна Америка и Канада“ Министерство на Външните Работи, Букурещ

2002 г.   - 2006 г.   – Първи сътрудник, Посолство на Румъния в Берлин, Германия

2006 г.  - 2008 г.   – Директор на Дирекция OССЕ, Съвет на Европа и Права на човека към ООН, Министерство на Външните Работи, Букурещ

2008 г.   - 2012 г.   – Генерален консул на Румъния за Бавария и Баден-Вюртенберг /Мюнхен, Германия/

2012 г.   - 2013 г.   – Национален координатор на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, Генерален директор, Министерство на Външните Работи, Букурещ

2013 г.   - 2015 г.   - Говорител, Генерален директор за комуникация и преса, Министерство на Външните Работи, Букурещ

Юни - декември 2015 г.   - Специален представител на румънското действащо председателство на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, Истанбул, Турция

2016 г.  – Заместник-директор на Дирекция „Западни Балкани и регионално сътрудничество“, Министерство на Външните Работи, Букурещ

Август 2016 г.   - декември 2020 г.   – Посланик на Румъния в Кралство Нидерландия и Постоянен представител на Румъния към ОЗХО, Хага

От 1 март 2021 г.  – Посланик на Румъния в Република България

Чужди езици: английски, немски, френски, холандски

» Обратно към всички новини.