BG | ENНОВИНИ

„Смислени Срещи" с гост Посланик Кристоф Айххорн, ФРГ

14.04.2021

По инициативата „Смислени Срещи", Асоциацията на почетните консули в България (АПКБ) проведе среща с гост Посланик Кристоф Айххорн, Посолството на Федерална Република Германия в София.

Обсъдени бяха актуални теми за България и региона, както и дискусия за развитието на Международните Дипломатически Отношения, променящата се световна конюнктура и възможните отражения в България. Не бяха подминати темите на деня в вътрешната и външна политика, както и двустранните отношения, които са стъпили на стабилна основа и с много възможност за развитие в областта на стартъпи, млади предприемачи и информационните технологии.

“Германия и България: заедно работим приятелски за нашата свободна и силна Европа!” Посланик Кристоф Айххорн

Роден на 14.09.1958 г. в Хайделберг, женен, 2 деца  

1977    Завършва средно образование с матура

1977   -  1979 Военна служба

1979   -  1984 Следва история, публично право, европейско право, международно право и политология 

1979   -  1986  Журналист, Модератор и репортер Радио ARD

1984   -  1986 ЕС-консултант, Брюксел

1986   -  1988 Подготовка за служител в Министерството на външните работи

1988   -  1989 Министерство на външните работи, отдел „Европейско политическо сътрудничество / Европейски парламент“

1989   -  1992 Посолство в Москва, културно аташе

1992   -  1995  Министерство на външните работи, ръководен щаб, отдел „Парламентарни и правителствени въпроси“ 

1995   -  1998  Министерство на външните работи, ръководен щаб,  зам. ръководител на отдел „Речи“

1998   -  2000 Служител на обмен в Министерството на външните работи на САЩ във Вашингтон

2000   -  2004 Посолство във Вашингтон, от 2001 г. зам. ръководител на политическия отдел

2004   -  2008 Министерство на външните работи, ръководител на реферат „САЩ / Канада / процеса G8 на външните министри“

2008   -  2011 Посолство във Вашингтон, министерски съветник, ръководител на политическия отдел

2011   -  2015  Министерство на външните работи, ръководител на поддирекция (пълномощник) по разоръжаване и контрол на въоръженията

2015   -  2019 Посолство в Талин, посланик

От м. юли 2019 г.Посолство в София, посланик

 

 

» Обратно към всички новини.